Στατικές ιστοσελίδες και δυναμικές ιστοσελίδες
Alexandros K. Nasiopoulos
 • 02-08-2019
 • 2391 Unique Views

Ένας διαδικτυακός τόπος ή website είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων διαδικτυακών πόρων, συνήθως ιστοσελίδων - web pages, οι οποίες κανονικά έχουν ένα κοινό domain name και είναι δημοσιευμένες σε ένα διακομιστή ιστού - web server.

Στην Ελλάδα βέβαια, συνήθως οι διαδικτυακοί τόποι καλούνται ιστοσελίδες π.χ. κατασκευή ιστοσελίδας και οι ιστοσελίδες, σελίδες π.χ. αρχική σελίδα.

Η πρόσβαση σε ένα website μπορεί να γίνει μέσω ενός δημόσιου Internet Protocol (IP) δικτύου, ή ενός ιδιωτικού local area network (LAN), μέσω ενός uniform resource locator (URL) που προσδιορίζει το website και είναι μοναδικό.

Η ιστοσελίδα είναι ένα έγγραφο κατάλληλο, ώστε να ενεργεί ως διαδικτυακός πόρος, στο παγκόσμιο διαδίκτυο.

Κατάλληλο έγγραφο, είναι ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να διαβάσει ο browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο. Δηλαδή ένα έγγραφο που μπορεί να περιέχει html, css, javascript, κείμενο και αριθμούς. Διαδικτυακός πόρος, είναι ένα αναγνωρίσιμο αντικείμενο ή μία αναγνωρίσιμη οντότητα, στο διαδίκτυο.

Οι ιστοσελίδες συνήθως συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους - links. Ο πιο συνήθης τρόπος για τη σύνδεση ιστοσελίδων είναι οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο κεντρικό μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος των περισσότερων website ή στο footer δηλαδή στο κάτω μέρος των περισσότερων website. Τέτοιοι σύνδεσμοι όμως μπορεί να βρίσκονται και, για παράδειγμα, μέσα σε κάποιο άρθρο και να παραπέμπουν τον αναγνώστη να διαβάσει σχετικές πληροφορίες που βρίσκονται σε κάποιο άλλο άρθρο.

Μία ιστοσελίδα μπορεί να είναι στατική ή δυναμική. Βέβαια, τόσο στις στατικές ιστοσελίδες όσο και στις δυναμικές ιστοσελίδες, τα αρχεία που φθάνουν στο browser του χρήστη, δεν παύουν να είναι ιστοσελίδες, περιέχουν δηλαδή html, css, javascript, κείμενο και αριθμούς.

Θέλεις μία ιστοσελίδα που θα κεντρίσει το βλέμα κάθε επισκέπτη; Δες την πρόταση της Cloud O.E. για κατασκευή ιστοσελίδων και μην ξεχνάς την υποστήριξη ιστοσελίδων που σου προσφέρουμε στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Στατικές ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι αρχεία html τα οποία παραδίδονται στον browser του χρήστη, π.χ. Google Chrome, Safari, Firefox, ακριβώς όπως είναι αποθηκευμένα στο server.

Στατικές ιστοσελίδες και δυναμικές ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι κατάλληλες στις περιπτώσεις που το περιεχόμενό τους δε θα αλλάξει ποτέ ή μπορεί να αλλάξει σπάνια. Μία στατική ιστοσελίδα εμφανίζει πάντα το ίδιο περιεχόμενο σε όλους τους χρήστες και δε μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανίζει διαφορετική γλώσσα ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται ο επισκέπτης, εκτός και αν προστεθούν δυναμικές λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα που έχουν οι στατικές ιστοσελίδες

 • Είναι εξαιρετικά ασφαλείς σε σχέση με τις δυναμικές ιστοσελίδες
 • Έχουν πολύ καλύτερη ταχύτητα ανοίγματος συγκριτικά με τις δυναμικές ιστοσελίδες
 • Έχουν μειωμένες πιθανότητες να παρουσιάσουν βλάβη, λόγω του ότι χρειάζονται λιγότερα συστήματα για να λειτουργήσουν, π.χ. βάσεις δεδομένων
 • Έχουν μειωμένο κόστος φιλοξενίας συγκριτικά με τις δυναμικές ιστοσελίδες, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Τα παραπάνω βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ισχύουν για όλες τις στατικές ιστοσελίδες. Μία στατική ιστοσελίδα μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ένα πολύ 'βαρύ' template, με τεράστιο κώδικα javascript, ο οποίος μπορεί ακόμα και να βρίσκεται σε κάποιον άλλο web server, αγνώστων χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα να μειώνεται αρκετά η ταχύτητά της.

Μειονεκτήματα που έχουν οι στατικές ιστοσελίδες

 • Δυναμικές λειτουργίες μπορούν να προστεθούν μόνο ξεχωριστά (σε διαφορετικά αρχεία)

Στην περίπτωση που θέλετε μία ιστοσελίδα απλά για να έχετε μία ιστοσελίδα, με την οποία δεν πρόκειται να ασχοληθείτε ποτέ για να αλλάξετε το περιεχόμενό της, τότε μία στατική ιστοσελίδα μπορεί να σας γλυτώσει από πολλά προβλήματα.

Δυναμικές ιστοσελίδες

Δυναμικές ιστοσελίδες είναι οι ιστοσελίδες των οποίων η δομή ελέγχεται από ένα διακομιστή εφαρμογών (application server) ο οποίος επεξεργάζεται τμήματα κώδικα (scripts) τα οποία υπάρχουν στο server. Οι παράμετροι που υπάρχουν στον κώδικα καθορίζουν το πως θα 'συναρμολογηθεί' η κάθε ιστοσελίδα πριν αποσταλεί στο χρήστη.

Στατικές ιστοσελίδες και δυναμικές ιστοσελίδες

Ο server μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάσει και να εκτελέσει ένα τμήμα κώδικα που να λέει: "Αν ο επισκέπτης βλέπει την ιστοσελίδα από τη Γαλλία, δείξε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με το κείμενο στα Γαλλικά". Αυτό βέβαια, αποτελεί ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα σύνθετο παράδειγμα π.χ. για μία ιστοσελίδα ξενοδοχείου θα μπορούσε να είναι, "Δείξε τα δωμάτια του ξενοδοχείου που έχουν καθορισμένη τιμή για τις ημερομηνίες που ζήτησε ο χρήστης, δεν έχουν κράτηση σε αυτές τις ημερομηνίες, χωράνε τουλάχιστον 3 άτομα και στους χρήστες που είναι από τη Γαλλία αύξησε την τιμή κατά 10%."

Πλεονεκτήματα που έχουν οι δυναμικές ιστοσελίδες

 • Έχουν δυναμικές λειτουργίες
 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας
 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε λειτουργίες
 • Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας

Όλα τα παραπάνω βέβαια, δεν ισχύουν υποχρεωτικά για όλες τις δυναμικές ιστοσελίδες. Υπάρχουν π.χ. custom δυναμικές ιστοσελίδες που δεν έχουν τον απαραίτητο κώδικα για κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες, αλλά έχουν άλλα προτερήματα.

Μειονεκτήματα που έχουν οι δυναμικές ιστοσελίδες

Τα μειονεκτήματα που έχουν οι δυναμικές ιστοσελίδες, είναι συνήθως τα αντίθετα από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι στατικές ιστοσελίδες και τα οποία είδαμε παραπάνω. Και πάλι όμως, υπάρχουν custom δυναμικές ιστοσελίδες ή custom ηλεκτρονικά καταστήματα, με πολύ λιγότερα μειονεκτήματα από το μέσο όρο των δυναμικών ιστοσελίδων.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μας!

Έχεις την Ιδέα;
Ήρθε η ώρα να την υλοποιήσουμε!
Ζήτησε Προσφορά