ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Όροι χρήσης για τον Διαγωνισμό 2.11.2020

Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης στις 02-11-2020. Τροποποιήθηκε στις 09-01-2021
Όροι χρήσης για τον Διαγωνισμό 2.11.2020

Λεπτομέρειες και Όροι χρήσης για τον Διαγωνισμό

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ – ΔΩΡΑ - ΤΙΤΛΟΣ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ρουμελιώτης Κ Νασιόπουλος Α Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Cloud O.E.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό»).

 

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί (3) και 3 (τρεις) αναπληρωματικοί όπου

·      Ο πρώτος θα κερδίσει ένα Apple iPhone SE 2020 (64GB) Red

·      Ο δεύτερος και τρίτος από ένα Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro 20000mAh Black

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Στον παρόν διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ οι πελάτες της διοργανώτριας εταιρείας που θα έχουν ολοκληρώσει το project τους στο διάστημα μεταξύ 2.11.2020 έως και 30.6.2021 και θα έχει εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό τους.

 

Για την κλήρωση του Apple iPhone SE 2020 (64GB) Black η συναλλαγή μεταξύ της διοργανώτριας εταιρείας και του συμμετέχων θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 2.000 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Για την κλήρωση των 2 Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro 20000mAh Black μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πελάτης της διοργανώτριας εταιρείας ανεξαρτήτου συναλλαγής.

 

Οι πελάτες της διοργανώτριας εταιρείας θα μπαίνουν αυτόματα στο διαγωνισμό χωρίς κάποια δική τους ενέργεια εφόσον αποδεχτούν τους όρους χρήσης στην παρούσα σελίδα και θα ενημερώνονται αυτόματα για τα στάδια του διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «Ρουμελιώτης Κ Νασιόπουλος Α Ο.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν με κλήρωση τρεις, (3) νικητές. H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 2/11/2020 και λήγει στις 30/6/2021. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 1/7/2021. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν  (3) νικητές και 3 (τρείς) αναπληρωματικοί.

 

Οι νικητές  θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά, όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό.

 

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τους νικητές στις 1/7/2021, αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

 

Το δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω εταιρεία από την έδρα της διοργανώτριας εταιρείας. Το δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή των δώρων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τις υπηρεσίες μας. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας, 3ο ΧΛΜ Τριπόλεως Σπάρτης, 22100, Τρίπολη, team@cloudoe.gr.  Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Σε περίπτωση που τα ΔΩΡΑ του διαγωνισμού που προαναφέρθηκαν δεν βρίσκονται σε διαθεσιμότητα η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με αντίστοιχα της ίδιας μάρκας, της ίδιας ή και μεγαλύτερης αξίας.

Αξιολογήσεις (0)
BACK TO TOP